Форма доверености

ДОВІРЕНІСТЬ
Мiсто Київ, двадцять дев’яте травня двi тисячi шостого року

Я, ПІБ_________ (паспорт ________, виданий ___________ _______року, ідентифікаційний №________), що мешкаю: м.Київ вул.______ буд.______ кв.______, за попередньо досягнутою домовленістю між мною та повіреною особою, цією довіреністю уповноважую ПІБ __________, що мешкає: м.Київ вул.______ буд._____ кв._____, керувати та розпоряджатися (продати, обмiняти, здати в оренду, тощо) на умовах, йому вiдомих, належним менi на підставі Суднового білета №_____, виданого ___________ _______ року за р.№_____, судном ______, тип та призначення: _______, час і місце побудови _____ рік, матеріал корпусу ______, двигун №________. Для цього йому надається право представляти мої інтереси у вiдповiдних уповноважених органах нотарiату, iнших органiзацiях, на підприємствах технічного обслуговування та ремонту, з усіх питань пов‘язаних з експлуатацією, наданням в користування та відчуженням судна, проходженням державного технічного огляду; зняти його з обліку або поставити на облік, розписуватися за мене, в тому числi на договорах цивiльно-правового характеру, що укладатимуться, сплачувати належнi з мене платежi, одержати належнi менi грошi у разi продажу або здачі в оренду, а також вчиняти всi iншi юридично значимi дiї, пов’язанi з цією довіреністю. Довіреність видана з правом повного або часткового передоручення та використання ТЗ за межами України в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Підпис:_____________________
Посвідчувальний напис нотаріуса