Кодекс Украины

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 36.Накладення адміністративних стягнень при вчиненні
кількох адміністративних правопорушень

При вчиненні однією особою двох або  більше  адміністративних правопорушень  адміністративне  стягнення  накладається  за  кожне правопорушення окремо. Якщо особа  вчинила  кілька  адміністративних  правопорушень, справи про які одночасно розглядаються  одним  і  тим  же  органом (посадовою  особою),  стягнення  накладається  в  межах   санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в  цьому  разі  може  бути  приєднано  одне  з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

Стаття 116.Порушення правил по охороні порядку і безпеки
руху на річковому транспорті і маломірних суднах.

Керування судноводіями річковими або маломірними суднами, не зареєстрованими у встановленому порядку, або такими, що не пройшли технічного огляду, або не несуть бортових номерів і позначень, або мають  несправності,  з  якими  заборонено  їх  експлуатацію,  або переобладнаними без відповідного дозволу, або з порушенням  правил завантаження, норм пасажиромісткості, обмежень по району та умовах плавання — тягне за собою попередження або накладення штрафу від  одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення судноводіями річкових суден правил руху  і  стоянки суден у плесі, на рейдах  і  в  портах,  буксирування  составів  і плотів, подачі звукових і  світлових  сигналів,  несення  суднових вогнів і знаків, правил  навантаження  і  розвантаження  суден,  а також пошкодження портових і гідротехнічних споруд та обладнання —  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від чотирьох  до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або  позбавлення права керування судном на строк до одного року. 

     Перевищення  судноводіями  маломірних   суден    установленої швидкості руху, недодержання  вимог  навігаційних  знаків,  умисне зупинення або стоянка  судна  в  заборонених  місцях,  пошкодження гідротехнічних споруд або технічних засобів і знаків  судноплавної і навігаційної обстановки, порушення правил  маневрування,  подачі звукових сигналів, несення бортових вогнів і знаків -  тягнуть за  собою  попередження  або  накладення штрафу  від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян  або позбавлення права керування маломірним судном на строк  до  одного року.
     Керування річковим або маломірним судном особою, яка  не  має права керування цим судном, або передача  керування  таким  судном особі, яка не має права керування, -  тягнуть  за  собою  накладення штрафу  від  трьох  до  п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
     Порушення  судноводіями  маломірних  суден    інших    правил користування маломірними суднами — тягне за собою попередження або накладення штрафу від  одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Під  маломірними суднами у частинах першій, третій, четвертій і п'ятій статті 116,  частині другій статті 116-1,  частині третій статті  116-2,  частині  першій  статті  117,  статті 118, частині третій  статті  129,  частині п'ятій статті 130 цього Кодексу слід розуміти  самохідні судна з головними двигунами потужністю менш як 75  к.с.  (55  кВт)   і  несамохідні судна та парусні судна валовою місткістю  менш  як  80  регістрових  тонн  (або одиниць), а також моторні  судна  незалежно  від  потужності  двигунів,  але валовою місткістю  не  більш  як  10  регістрових  тонн  (або  одиниць) та несамохідні  судна  (гребні  човни вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів,  байдарки — 150 і більше кілограмів та надувні судна — 225 і більше кілограмів), що належать громадянам.

{ Стаття 116 із змінами,  внесеними згідно з Указами ПВР N 3282-11 від 19.12.86, N 7542-11  від  19.05.89,  Законом  N  55/97-ВР  від 07.02.97,  N  2686-III  (  2686-14  )   від  13.09.2001,  N  586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 116-1.Порушення правил випуску судна в плавання
або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа.

     Випуск  (направлення)   річкового  судна  в    плавання    без документів, що посвідчують належність судна, придатність  його  до плавання,  з  неукомплектованим  екіпажем,  при    невідповідності технічного  стану  судна  наявним   документам,    з    порушенням установлених правил завантаження, норм пасажиромісткості, обмежень
по району та умовах плавання, а також допуск до  керування  судном або його механізмами і обладнанням осіб, які не мають відповідного диплома (посвідчення, свідоцтва), -  тягнуть за собою накладення штрафу  на  посадових  осіб  від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
     Випуск у  плавання  маломірних  суден,  не  зареєстрованих  у встановленому порядку, або таких, що не пройшли технічного огляду, або мають несправності, з якими заборонено  їх  експлуатацію,  або переобладнаних без  відповідного  дозволу,  або  неукомплектованих спорядженням, а також  допуск  до  керування  маломірними  суднами осіб, які не мають права керування цими суднами, -  тягнуть  за  собою  накладення штрафу  на  посадових   осіб, відповідальних за експлуатацію маломірних  суден,  від  одного  до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{ Доповнено статтею 116-1  згідно  з  Указом  ПВР  N  7542-11  від 19.05.89, із змінами, внесеними згідно із Законом N  55/97-ВР  від 07.02.97 }

Стаття 116-2.Порушення правил, що забезпечують безпеку
експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах.

     Проведення  без  належного  дозволу  водолазних  робіт    або недодержання правил подачі сигналів під час цих  робіт,  порушення порядку влаштування  та  обладнання  запаней  і  лісових  гаваней, влаштування частоколів та  інших  пристосувань  для  лову  риби  в неустановлених для цієї мети місцях без  погодження  з  технічними дільницями шляху тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного  до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на  посадових осіб — від чотирьох до семи  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян.
     Знищення,  пошкодження,  зривання,  самовільна   перестановка плавучих і берегових засобів навігаційного обладнання,  зв'язку  і сигналізації,  порушення  правил    тримання,    експлуатації    і встановленого режиму роботи навігаційного  обладнання  на  мостах, греблях  та  інших  гідротехнічних  спорудах,  встановлення    без
належного дозволу (погодження) знаків, споруд, джерел  звукових  і світлових  сигналів,  що  створюють  перешкоди    в    розпізнанні навігаційних знаків і сигналів, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного  до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на  посадових осіб — від  трьох  до  семи  неоподатковуваних  мінімумів  доходів гомадян.
     Викидання за борт річкового або маломірного судна  сміття  та інших предметів — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 0,5  до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
{ Доповнено статтею 116-2  згідно  з  Указом  ПВР  N  7542-11  від 19.05.89, із змінами, внесеними згідно із Законом N  55/97-ВР  від 07.02.97 }

Стаття 116-3.Порушення правил реєстрації торговельних суден.

     Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна  про  будь-які  зміни  відомостей,  що підлягають внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру України  або Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня цих змін - тягне за  собою  накладення штрафу  від двадцяти до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     Ухилення від обов'язкової реєстрації судна - тягне за  собою  накладення штрафу  від  двадцяти  п'яти  до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{  Кодекс  доповнено  статтею  116-3  згідно із Законом N 2686-III ( 2686-14 ) від 13.09.2001 }

Стаття 117.Порушення правил користування річковими і
маломірними суднами.

     Порушення правил, що забезпечують безпеку пасажирів  під  час посадки, в путі слідування і під  час  висадки  їх  з  річкових  і маломірних суден, — тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян і попередження або накладення  штрафу  на  посадових  осіб  -  від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
     Пошкодження внутрішнього обладнання річкових суден — тягне  за  собою  накладення штрафу  від  одного  до   трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
     Куріння у невстановлених місцях на річкових суднах - тягне  за  собою попередження або накладення штрафу від п'яти до  двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Абзац другий  частини третьої статті 117 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 } { Стаття  117 із змінами,  внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11від   19.12.86;  Законами  N  55/97-ВР  від  07.02.97,  N  2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005 }

Стаття 225.Органи морського і річкового транспорту

     Органи морського  і  річкового  транспорту розглядають справи про такі адміністративні правопорушення:  про порушення правил  по охороні  порядку  і  безпеки руху на морському транспорті,  правил користування засобами  морського  транспорту,  правил  по  охороні порядку  і  безпеки  руху  на  річковому  транспорті  і маломірних суднах,  правил випуску судна в плавання або допуск  до  керування судном  осіб,  які  не  мають відповідного документа,  правил,  що забезпечують  безпеку  експлуатації  суден  на  внутрішніх  водних шляхах,  правил реєстрації торговельних суден, правил користування річковими і маломірними суднами, правил утримання баз (споруд) для стоянки  маломірних суден,  правил пожежної безпеки на морському і річковому транспорті,  допуск до керування річковим або маломірним судном осіб, які перебувають у стані сп'яніння, передачу керування судном особі, яка перебуває у стані сп'яніння, керування річковими або  маломірними  суднами  судноводіями у стані сп'яніння,  у тому числі вчинене особами,  які не  мають  права  керування  плавучими засобами,  ухилення  від  проходження  огляду  на  стан сп'яніння, порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів  на морському  і річковому транспорті,  перевезення ручної кладі понад установлені   норми   на   морському   і   річковому   транспорті, безквитковий   проїзд  на  суднах  водного  транспорту,  порушення правил,  спрямованих  на  забезпечення  схоронності  вантажів   на морському  і  річковому  транспорті,  невиконання  законних  вимог посадових осіб органів морського і  річкового  транспорту  (статті 114, 115, 116, 116-1, 116-2, 116-3, 117, 118, частина перша статті 120,  частина  третя статті 129, частини п'ята і шоста статті 130, частина  друга статті 133, частина перша статті 134, абзац десятий статті 135, статті 136 і 188-15 цього Кодексу).

Від імені органів морського і річкового транспорту розглядати справи    про    адміністративні    правопорушення   і   накладати адміністративні стягнення мають право:

3) за адміністративні  правопорушення,  передбачені  статтями 116, 116-1, 116-2, 117, 118,  частиною  третьою  статті  129, частинами  п'ятою  і  шостою статті 130 цього Кодексу, — начальник Головної  державної  інспекції  України з безпеки судноплавства та його заступники, капітан річкового порту;

4) за адміністративні  правопорушення,  передбачені  частиною першою статті 116-3 цього Кодексу, — Головний державний реєстратор флоту України та його заступники;

5) за адміністративні  правопорушення,  передбачені  частиною другою статті 116-3 цього Кодексу, — Головний державний реєстратор флоту України та його заступники, капітан порту;

Стаття 260.Заходи забезпечення провадження в справах про
адміністративні правопорушення

     У  випадках,  прямо  передбачених  законами  України, з метою припинення  адміністративних  правопорушень,  коли  вичерпано інші заходи   впливу,   встановлення  особи,  складення  протоколу  про адміністративне  правопорушення у разі неможливості складення його на  місці  вчинення  правопорушення,  якщо  складення  протоколу є обов'язковим,  забезпечення  своєчасного  і  правильного  розгляду справ   та  виконання  постанов  по  справах  про  адміністративні правопорушення  допускаються  адміністративне  затримання  особи, особистий  огляд,  огляд  речей і вилучення речей та документів, у тому  числі  посвідчення водія, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове  затримання  транспортного засобу,відсторонення водіїв   від   керування   транспортними   засобами, річковими  і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого  сп'яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Порядок  адміністративного  затримання,  особистого   огляду, огляду  речей  і  вилучення  речей  та  документів,  у  тому числі посвідчення  водія,  ліцензійної  картки  на  транспортний  засіб, тимчасове  затримання  транспортного  засобу, відсторонення водіїв від  керування  транспортними  засобами,  річковими  і маломірними суднами  та  огляд  на  стан  алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння,   а  також  щодо  вживання  лікарських  препаратів,  що знижують їх увагу та швидкість реакції, з метою, передбаченою цією статтею, визначається цим Кодексом та іншими законами України. Відшкодування   шкоди,  заподіяної  громадянинові  незаконним застосуванням  заходів  забезпечення  провадження  у  справах  про адміністративні    правопорушення,    проводиться    в    порядку, встановленому законом.

{  Стаття  260 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III (  2342-14  )   від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 }

Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення
спеціального права

     Постанова  про  позбавлення  права  керування   транспортними засобами виконується посадовими особами органів внутрішніх  справ, зазначеними  у  пунктах  2  і  3  частини  другої статті 222 цього Кодексу. Постанова   про   позбавлення  права  керування  річковими  і маломірними  суднами  виконується  начальником  Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та його заступниками, капітаном річкового порту. Постанова  про  позбавлення  права полювання виконується зазначеними у частині другій статті 242 цього  Кодексу  посадовими особами органів, мисливського господарства.

{ Стаття  317 із змінами,  внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11 від  03.04.86,  Законами  N  81/96-ВР  від  06.03.96,  N  2342-III (   2342-14   )   від  05.04.2001,  N  2686-III  (  2686-14  )   від 13.09.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 318.Порядок виконання постанови про позбавлення
права керування транспортним засобом, річковим
або маломірним судном

     У разі винесенняпостанови про  позбавлення  права  керуваннятранспортним  засобом, річковим  або  маломірним  судном вилучене посвідчення водія (свідоцтво, диплом) особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, не повертається. Дія виданого замість вилученого посвідчення водія (свідоцтва, диплома)   тимчасового  дозволу  на  право  керування  транспортним засобом,  річковим  або  маломірним  судном    продовжується    до закінчення  строку,  встановленого  для  подання  скарги,  або  до прийняття рішення по скарзі.

     Якщо в результаті розгляду скарги буде прийнято  рішення  про скасування постанови і закриття справи або про заміну  позбавлення права керування  транспортним  засобом,  річковим  або  маломірним судном іншим заходом стягнення (пункти 3 і 4 частини першої статті 293 цього Кодексу), вилучене посвідчення водія (свідоцтво, диплом) повертається особі, у якої його було вилучено.

{ Стаття 318 із змінами,  внесеними згідно з Указом ПВР N  7542-11від 19.05.89; Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }